MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

05-08-2021 - 13:59 PM | Bất động sản

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu chức năng số 3-0 Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng đã có văn bản số 1739 gửi Sở Xây dựng về việc ý kiến việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu chức năng số 3-0 Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Liên quan tới vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn lại nội dung đề xuất tại văn bản 34/2021/CV/STL ngày 06/7/2021. Theo đó, Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm nhận thấy đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt chưa tạo được các định hướng phân khu chức năng nhằm tăng giá trị khu đất một cách tốt nhất, như: việc phân bổ các khu vực xây dựng thiếu cân bằng, tập trung quá nhiều công trình xây dựng trên một diện tích nhỏ, phá vỡ hình ảnh "rừng trong phố- phố trong rừng" và biến các khu vực xây dựng thành các khu phố có mật độ cao …. Nên công ty đề xuất UBND tỉnh cho phép công ty điều chỉnh quy hoạch phân khu đã phê duyệt trước khi lập quy hoạch chi tiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu nhằm làm tăng giá trị khu đất dự kiến thu hút đầu tư và đảm bảo các quy định tại Quyết định số 1968 ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh là đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm và các đơn vị khác có liên quan làm rõ những nội dung.

Theo đó, tại Quyết định số 1272 ngày 13/6/2019, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 vị trí (phân khu chức năng số 3-0; phân khu chức năng số 6-2; phân khu chức năng số 7-10). Hiện nay, phân khu chức năng số 6-2 đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 497/ ngày 5/3/221. Trường hợp điều chỉnh Quyết định số 1272, có tiến hành điều chỉnh quy hoạch của các phân khu chức năng số 7-10, 6-2 hay không?

Thứ hai, thời gian cho công ty lập quy hoạch chi tiết là 6 tháng kể từ ngày 13/5/2021. Công ty cam kết việc điều chỉnh quy hoạch phân khu không làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đánh giá tính khả thi của đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu trong tháng 11/2021.

Thứ ba, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổng hợp những khó khăn trong quá trình triển khai Quyết định 1968 tại văn bản số 5024 ngày 19/7/2021. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đánh giá trong trường hợp điều chỉnh Quyết định 1968 có ảnh hưởng đến việc điều chỉnh Quyết định số 1272 hay không.

Việt Khoa

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên