MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dệt Phong Phú (PPH): Quý 4 lãi 102 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Dệt Phong Phú (PPH): Quý 4 lãi 102 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Nhờ tiết kiệm giá vốn và lãi từ hoạt động liên doanh liên kết mà Dệt Phong Phú (PPH) lãi cao trong quý cuối cùng của năm 2021.

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (UpCOM: PPH) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4/2021 doanh thu thuần đạt 480 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lãi gộp đạt 92 tỷ đồng, tăng 56% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ Dệt Phong Phú có 7 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 40% so với cùng kỳ, các khoản chi phí cũng đồng loạt được tiết kiệm giảm xuống thấp hơn cùng kỳ. Đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết báo lãi gần 128 tỷ đồng, tăng 83% so với quý 4/2020. Tuy nhiên hoạt động khác lại báo lỗ gần 63 tỷ đồng.

Kết quả Dệt Phong Phú lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 209% so với quý 4/2020. EPS đạt 1.286 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.652 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020. EPS đạt 4.983 đồng.

Năm 2021, PPH lên kế hoạch mang về 2.220 tỷ đồng doanh thu và 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 10% và tăng 5% so với thực hiện năm 2020. Như vậy kết thúc năm 2021, PPH đã hoàn thành được 74% mục tiêu về doanh thu và vượt 34% mục tiêu về LNST.

Dệt Phong Phú (PPH): Quý 4 lãi 102 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
https://cafef.vn/det-phong-phu-pph-quy-4-lai-102-ty-dong-cao-gap-hon-3-lan-cung-ky-20220127082723814.chn

Việt Dũng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên