MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Bánh kẹo Hải Hà bất thành dù lượng cổ đông tham dự đạt gần 87%

19-06-2017 - 16:30 PM | Doanh nghiệp

Bên cạnh đó, do một số quy định, hiện bánh kẹo Hải Hà cũng chưa có Chủ tịch HĐQT mới sau khi Chủ tịch cũ nghỉ hưu theo chế độ.

CTCP Bánh kẹo Hải Hà (Haihaco – mã chứng khoán HHC) vừa công bố báo cáo kết quả tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 tổ chức hôm 15/6 vừa qua tại Hội trường công ty – số 25 Trương Định – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Theo báo cáo, số cổ đông và người được ủy quyền tham dự tương ứng hơn 14,28 triệu cổ phần, chiếm 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Do vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Tuy nhiên, ngay khi biểu quyết thông qua Chương trình ĐHCĐ đã có hơn 60%, đại diện cho khoảng 8,57 triệu cổ phần không đồng ý, còn lại chưa đến 40% biểu quyết đồng ý. Do vậy ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty không thể tiến hành tiếp.

Theo tài liệu được công bố trước đó, về kết quả SXKD năm 2016, Bánh kẹo hải Hà đạt gần 855 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 8% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015 và vượt 23,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 15% (trong đó đã tạm ứng đợt 1 và 2 bằng tiền tổng tỷ lệ 15%).

Năm 2017 bánh kẹo Hải Hà đặt mục tiêu doanh thu bán hàng 890 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng, bằng với lợi nhuận đạt được năm 2016. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Một điểm đang chú ý cũng được trình bày trong tài liệu gửi tới ĐHCĐ của Bánh kẹo Hải Hà, là tháng 3/2017 Nhà nước đã thoái vốn tại doanh nghiệp này, cùng với đó nhiều cổ đông cũ cũng đã bán cổ phần đang nắm giữ. Và do vậy, số cổ đông đủ điều kiện nắm giữ cổ phiếu 6 tháng liên tục trở lên theo quy định để đề cử vào HĐQT và BKS không còn. Do vậy nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT và BKS cũ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình đến khi các cổ đông mới đủ điều kiện tham gia ứng cử và đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau nhiều lần trao tay, hiện hơn 70% cổ phần của Bánh kẹo Hải Hà rơi vào tay 3 cá nhân là ông Lưu Văn Vũ, bà Trương Thị Bửu và ông Vũ Hải.

Ông Bùi Minh Đức, Chủ tịch HĐQT HHC đã nghỉ hưu theo chế độ từ 1/7/2016. Các thành viên HĐQT đã tiến hành họp và bầu ông Trần Hồng Thanh làm chủ tọa các phiên họp HĐQT tiếp đó, đồng thời ủy quyền cho ông Trần Hồng Thanh ký các văn bản, nghị quyết liên quan. Như vậy, cho tới khi có quyết định mới thì Bánh kẹo Hải Hà vẫn chưa có Chủ tịch HĐQT.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ/HNX

Trở lên trên