MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ ACV: Ông Lại Xuân Thanh trở thành Chủ tịch HĐQT, trả cổ tức 6%

28-06-2017 - 12:12 PM | Doanh nghiệp

Theo tài liệu công bố tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (Upcom: ACV) diễn ra sáng nay, năm 2017, ACV đặt kế hoạch tổng hành khách quốc tế đạt 27 triệu khách, tăng 14% so năm 2016; khách nội địa 64 triệu khách, tăng 12%.

Đại hội cũng đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu mục tiêu năm 2017 là 13.293 tỷ đồng (tăng 25%), lợi nhuận trước thuế 3.669 tỷ đồng (tăng 7%) và cổ tức dự kiến 9%. cho niên độ tài chính 2017. Đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là ông Lại Xuân Thanh (hiện là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) thay cho ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT ACV thôi làm thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu này không bao gồm hoạt động của khu bay. Ngoài ra, kế hoạch tài chính này chưa tính đến ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ mà chủ yếu là khoản nợ vay ODA bằng đồng Yên Nhật.

Tổng chi phí trong năm nay dự kiến gần 10 nghìn tỷ đồng chủ yếu do chi phí sửa chữa tài sản. Một số dự án tiêu biểu mà ACV sẽ thực hiện trong năm nay với tổng mức đầu tư khoảng hơn 6,000 tỷ đồng. Đối với siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ACV cho biết thêm, căn cứ văn bản 1509/TTg-KTN ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao làm chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ACV đã tiến hành lập đề cương, dự toán công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1. ACV sẽ sớm phê duyệt đề cương, dự toán nói trên theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải làm cơ sở cho công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Hiện tại, công tác đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc, công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các hội nghề nghiệp đã hoàn thành theo đúng trình tự, pháp luật hiện hành. ACV đang chờ Chính phủ chỉ đạo về việc lựa chọn phương án kiến trúc để đưa vào nghiên cứu khả thi dự án. Theo dự kiến, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, ACV sẽ tiến hành bước tiếp theo là đấu thầu lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, phát biểu tại đại hội cho biết tối thiểu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến năm 2019 sẽ khởi động và đến năm 2025 đi vào hoạt động.

Theo Ban lãnh đạo ACV, năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng của một số cảng hàng không và hiệu quả khai thác sau khi đưa nhiều công trình hạ tầng hàng không vào khai thác, sử dụng góp phần nâng cao năng lực thông quan của hệ thống cảng hàng không, sân bay, nâng cao chất lượng dịch vụ tăng nguồn thu của đơn vị.

Cụ thể như: Dự án mở rộng cải tạo sân đỗ đường lăn khu vực 2B Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đưa vào khai thác từ tháng 9/2016 và khai thác một phần sân đỗ tàu bay trong 7,6 ha sân đỗ tàu bay; Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Tân Sơn Nhất; Dự án khu hàng không dân dụng Thọ Xuân ; Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; … và một số dự án khác.

Năm 2016 cũng là năm đầu tiên ACV hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, chủ động triển khai những giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, ACV đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016 thông qua.

Trong đó, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến 31/12/2016 của công ty mẹ đều vượt cao so với kế hoạch lần lượt là: doanh thu thuần đạt 10.141 tỷ đồng, vượt 13,53% ; lợi nhuận trước thuế (không bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ) đạt 2.863 tỷ đồng, tăng gần 2,4 lần so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, với việc tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kịp thời đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không, sản lượng vận chuyển năm 2016 của ACV đạt mức trưởng cao so với năm 2015 và vượt kế hoạch năm 2016 đã được Đại hộ đồng cổ đông lần đầu thông qua.

Cụ thể: Sản lượng hành khách đạt 81 triệu hành khách, tăng 28% năm 2015, vượt 10,19% so với kế hoạch; Sản lượng Hàng hóa, bưu kiện đạt 1,121 triệu tấn, tăng 15%, vượt 2,82% so với kế hoạch; Sản lượng hạ cất cánh đạt 557 nghìn lượt, tăng 24%, vượt 7,94% so với kế hoạch.

Tổng tài sản của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 45.183 tỷ đồng. Trong đó, tải sản ngắn hạn: 20.259 tỷ đồng (chiếm 45% tổng tài sản); Tải sản dài hạn: 24.924 tỷ đồng (chiếm 55% tổng tài sản).

Nợ phải trả của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 21.187 tỷ đồng, giảm 2.311 tỷ đồng so với thời điểm 01/04/2016 (thời điểm ACV chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần). Trong đó, nợ ngắn hạn: 6.619 tỷ đồng (chiếm 31,24% tổng nợ phải trả), nợ dài hạn: 14.568 tỷ đồng (chiếm 68,76% tổng nợ phải trả) chủ yếu là khoản vay ODA bằng đồng Yên Nhật để xây dựng Nhà ga hành khách T2 Tân Sơn Nhất và Nhà ga hành khách T2 Nội Bài.


Khi được cổ đông hỏi về kế hoạch niêm yết, đại diện HĐQT ACV cho rằng tổng công ty chính thức đi vào hoạt động theo doanh nghiệp cổ phần từ 1/4/2016. Hiện nay trong cơ chế hoạt động và phương án cổ phần của công ty thì khu bay vẫn đang thuộc cơ chế quản lý nhà nước. Kiểm toán cũng đang kiến nghị Nhà nước có quyết định nhanh chóng về quản lý khu bay. Vì vậy, điều kiện lên sàn HOSE chưa đủ. ACV sẽ nhanh chóng thúc đẩy vấn đề này, sẽ sớm báo cáo cổ đông.

Cũng theo trả lời của HĐQT về lộ trình đàm phán với ADP, theo phương án phê duyệt cổ phần công ty mẹ của Cảng hàng không, ACV sẽ bán 20% cho cổ đông chiến lược, trong đó có 17% cổ phần nhà nước và 3% phát hành thêm. Theo quy định, 31/3/2017 đã hết thời gian đàm phán chiến lược. ACV đã Báo cáo bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ về kết quả đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến cuối cùng của Chính phủ.

Trong phần thảo luận, nhiều cổ đông cũng hỏi về kế hoạch thoái vốn khỏi Vasco và Sasco, ACV cho biết thêm thời gian qua vẫn đang tiến hành thoái vốn khỏi 2 công ty này. Trong giai đoạn tới, căn cứ vào các quy định hiện hành, ACV sẽ sớm có phương án thoái.

Kết thúc đại hội, các cổ đông đã thông qua bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là ông Lại Xuân Thanh (hiện là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) thay cho ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT ACV thôi làm thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lại Xuân Thanh chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, là người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Tổng công ty. Năm 2016, ACV quyết định chia cổ tức là 6% và thời gian chia sẽ được HDQT lựa chọn và thông báo rộng rãi đến cổ đông.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên