MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

địa ốc tân kỷ

Chuyển biến mới tại Địa ốc Tân Kỷ

Chuyển biến mới tại Địa ốc Tân Kỷ

18/09/2023 08:10

Địa ốc Tân Kỷ đã ghi nhận biến động về cơ cấu cổ đông trước khi cổ phiếu TKC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 25/9.

Địa ốc Tân Kỷ (TKC) triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 27,5%

Địa ốc Tân Kỷ (TKC) triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 27,5%

26/02/2022 10:41

Địa ốc Tân Kỷ cũng triển khai phát hành gần 9,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động tiền trả nợ.

Địa ốc Tân Kỷ (TKC) triển khai chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu huy động vốn để thanh toán các khoản nợ

Địa ốc Tân Kỷ (TKC) triển khai chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu huy động vốn để thanh toán các khoản nợ

21/12/2021 15:57

Cổ phiếu TKC của Địa ốc Tân Kỷ đã tăng khoảng 65% kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Cuối năm, Địa ốc Tân Kỷ giảm một nửa kế hoạch lợi nhuận 2015

Cuối năm, Địa ốc Tân Kỷ giảm một nửa kế hoạch lợi nhuận 2015

07/12/2015 10:56

9 tháng đầu năm, Địa ốc Tân Kỷ đạt 5,9 tỷ đồng LNTT – chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với kế hoạch trước điều chỉnh. Nếu việc điều chỉnh được thông qua, trong quý 4, công ty phải đạt 4,1 tỷ đồng LNTT để hoàn thành.

Địa ốc Tân Kỷ: Bị lỗ từ hoạt động khác, LNST 2014 vừa vặn đạt kế hoạch 3 tỷ đồng

Địa ốc Tân Kỷ: Bị lỗ từ hoạt động khác, LNST 2014 vừa vặn đạt kế hoạch 3 tỷ đồng

24/01/2015 21:05

Đồng thời TKC bị lỗ 3,6 tỷ từ hoạt động khác trong khi cùng kỳ năm trước, hoạt động này đem lại khoản lãi gần 804 triệu đồng, chủ yếu nhờ cho thuê vận thăng, cẩu tháp, coffa…

Địa ốc Tân Kỷ: Tổng tài sản giảm gần 20%

Địa ốc Tân Kỷ: Tổng tài sản giảm gần 20%

20/01/2014 07:45

Khoản mục giảm đáng kể nhất là hàng tồn kho. Cuối năm 2013 số dư hàng tồn kho của TKC đạt 150 tỷ đồng, giảm 80 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

TKC: Dự trình năm 2012 cổ tức 0%, năm 2013 kế hoạch LNST 6 tỷ đồng

TKC: Dự trình năm 2012 cổ tức 0%, năm 2013 kế hoạch LNST 6 tỷ đồng

15/05/2013 07:19

Năm nay, TKC sẽ chọn những dự án xây lắp có quy mô trung bình – nhỏ; bán bớt các trang thiết bị và công nghệ thi công hiện có, và khả năng tái sử dụng kém...

Trở lên trên