MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 11-15/5

Có 25 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 11/5 đến 15/5/2020 có 25 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Ví dụ như Dược Hậu Giang chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%. FPT trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%...

Ngày 11/5/2020: DHG, HC3, TCW, TDS, CLM, HES

Ngày 11/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng ương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 5/6/2020. Như vậy với hơn 130 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược Hậu Giang sẽ chi khoảng 390 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Dược Hậu Giang đạt 3.897 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt trên 635 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 17 tỷ đồng.

CTCP Kho vận Tân Cảng (TCW) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 25/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Thép Thủ Đức – VnSteel (TDS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 29/5/2020.

CTCP XNK Than – Vinacomin (CLM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 22/5/2020.

CTCP Dịch vụ giải trí Hà Nội (HES) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/6/2020.

Ngày 12/5/2020: PMC

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) chi tạm ứng cổ tức phần còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 27/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào 20/6 tới đây.

Ngày 13/5/2020: FPT, TTD, HGM, DNN, DM7

CTCP FPT (FPT) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 5/6/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2020.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) chi trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 26/5/2020.

CTCP cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 25/5/2020.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10,7%. Thời gian thanh toán 25/5/2020.

CTCP Dệt may 7 (DM7) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 25/5/2020.

Ngày 14/5/2020: BMI, BED, SDN, X26, MND, DDG, MKP, USD, C22, KSE

Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/5/2020. Như vậy với hơn 91,35 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bảo Minh sẽ chi khoảng 137 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Bảo Minh đạt hơn 181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, nâng tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2019 lên hơn 260 tỷ đồng.

CTCP Sách và thiết bị giáo dục Đà Nẵng (BED) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP Sơn ĐồnG Nai (SDN) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 27/5/2020.

CTCP 26 (X26) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/5/2020.

CTCP Môi trường Nam Định (MND) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/6/2020.

CTCP Đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương (DDG) phát hành 2,52 triệu cổ phiếu trả cổ tứ tỷ lệ 21% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 25,2 tỷ đồng.

CTCP Hóa – Dược phẩm Mekorphar (MKP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/5/2020.

CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (USD) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 26/5/2020.

CTCP 22 (C22) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 27/5/2020.

CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KSE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 29/5/2020.

Ngày 15/5/2020: TMC, SRF, SAF, NAC

CTCP Thương mại XNK Thủ Đức (TMC) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29//2020.

CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 11/6/2020.

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toàn 29/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 633.452 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8%.

CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/5/2020.

Thái Mạnh

Trở lên trên