MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 19/10 - 23/10

Trong đó có nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Thế giới di động (MWG), Vinacafe Biên Hòa (VCF), Thành Thành Công Biên Hòa (SBT)...

Tuần mới từ 19/10 đến 23/10/2020 có 24 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Điển hình nhất là Vinacafe Biên Hòa (VCF) sẽ chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 250% cho cổ đông, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 25.000 đồng. Hay Thế giới Di động (MWG) sẽ chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%.

Một số doanh nghiệp khác có thể kể tên như Mía đường Sơn La chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 70%, Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%, CII trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 19/10/2020: MWG, VCF, SLS, AAA, NQN

Ngày 19/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào 30/10/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Thế giới di động đạt hơn 102.174 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 18,1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 33,2%, lên 3.836 tỷ đồng. EPS đạt 8.665 đồng. Tính đến 31/12/2019 Thế giới di dộng còn 7.150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 555 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 19/10 Vinacafe Biên Hòa (VCF) cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 250%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 25.000 đồng. Thời gian thanh toán 2/11/2020.

Năm 2020 VinaCafe Biên Hòa đặt mục tiêu đạt từ 3.150 đến 3.300 tỷ đồng doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế phân bổ về cho cổ đông công ty dự kiến từ 725 đến 780 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu VinaCafe Biên Hòa đạt 1.152 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 259 tỷ đồng, xấp xỉ bằng số lãi 260 tỷ đồng đạt được 6 tháng đầu năm ngoái. EPS đạt 9.797 đồng.

Ngày 19/10 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức niên độ 2019-2020 bằng tiền tỷ lệ 70%. Thời gian thanh toán 10/11/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2019-2020 Mía đường Sơn La đạt 1.048 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 19,5% so với năm trước đó và vượt 23,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 89% lên trên 119 tỷ đồng và vượt 367% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 19/10 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 106 tỷ đồng.

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,92%. Thời gian thanh toán 20/11/2020.

Ngày 20/10/2020: SMC, BVH, ARM, PVM, HU3, QHW

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/10/2020.

Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) chốt danh sách cổ ông thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 800 đồng. Thời gian thanh toán vào 10/11/2020. Như vậy với hơn 742,32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi khoảng 593 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2019 Tập đoàn Bảo Việt đạt 33.309 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 12,5% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.243 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho chủ sở hữu Tập đoàn đạt hơn 1.188 tỷ đồng. EPS đạt 1.689 đồng.

CTCP XNK hàng không (ARM) phát hành 518.548 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5,18 tỷ đồng.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 6/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 27/10/2020.

CTCP nước khoáng Quảng Ninh (QHW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 2/11/2020.

Ngày 21/10/2020: DHA, PVP, PEN, TA9, TDA, QLD

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/11/2020.

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/11/2020.

CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/10/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/11/2020.

CTCP Đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh (TDA – Đại chúng chưa niêm yết) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 6/11/2020.

CTCP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn (QLD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,51%. Thời gian thanh toán 5/11/2020.

Ngày 22/10/2020: HD8, CII, D11, ICC

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (HD8) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/11/2020.

Ngày 22/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/11/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 CII đạt 1.813 tỷ đồng doanh thu, giảm 32,5% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế ngược lại tăng gần 143% lên gần 522 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận khoản thu nhập khác gần 519 tỷ đồng.

CTCP Địa ốc 11 (D11) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 4/11/2020.

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 9/11/2020.

Ngày 23/10/2020: SBT, C21, VMD, CMP

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) chi trả cổ tức niêm độ tài chính 2018-2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/11/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/11/2020.

CTCP Dược phẩm Vimedimex (VMD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 13/11/2020.

CTCP Cảng Chân Mây (CMP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,3%. Thời gian thanh toán 6/11/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên