MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 28/9 - 2/10

Trong đó có nhiều cái tên rất quen thuộc với nhà đầu tư như Vinamilk, như HDBank, như MBBank...

Tuần mới từ 28/9 đến 2/10/2020 có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có cái tên rất quen thuộc là Vinamilk (VNM) với tổng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là 40%.

Ngoài ra tuần này còn có HDBank (HDB) phát hành gần 290 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%, hay MBBank (MBB) phát hành gần 362 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%... Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 28/9/2020: CRE

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/10/2020.

Ngày 29/9/2020: VNM, CNG, SPC, CCA, POS, TTV, USC

Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 15/10/2020.

Đồng thời Vinamilk cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 348,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 3.485 tỷ đồng.

CTCP CNG Việt Nam (CNG) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 23/10/2020.

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/10/2020.

CTCP XNK Thủy sản Cần Thơ (CCA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 12/10/2020.

CTCP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí PTSC (POS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 30/10/2020.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh (TTV) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15,8%. Thời gian thanh toán 9/10/2020.

CTCP Cảng Thị Nại (TNP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Khảo sát và Xây dựng USCO (USC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,58%. Thời gian thanh toán 8/10/2020.

Ngày 30/9/2020: ADP

CTCP Sơn Á Đông (ADP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 19/10/2020.

Ngày 1/10/2020: HDB, NSC, NST, GHC, ICI, SSE, HC1

Ngày 1/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 290 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tổng tỷ lệ 30%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế, nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ thặng dư vốn cổ phần trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Số liệu trên BCTC năm 2019 đã kiểm toán của HDBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm trước đó, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng đạt hơn 3.600 tỷ đồng. BCTC năm 2019 cũng thể hiện, tính đến 31/12/2019 HDBank còn 6.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, giá trị thặng dư vốn cổ phần 2.042 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) cho trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/10/2020.

CTCP Ngân Sơn (NST) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 29/10/2020.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,5%. Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Thương mại – dịch vụ Sài Gòn (SSE) chi trả cổ tức bổ sung đợt 4/2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tổng tỷ lệ 8%, trong đó trả cổ tức đợt 4/2019 tỷ lệ 4% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/11/2020.

Ngày 2/10/2020: MBB, RTB, HNE, TS3

Ngày 2/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – mã chứng khoán MBB) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 361,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 3.617 tỷ đồng. Sau phát hành MBBank tăng vốn điều lệ lên 27.987 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.120 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Cao su Tân Biên (RTB) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Hanel (HNE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,96%. Thời gian thanh toán 26/10/2020.

CTCP Trường Sơn 532 (TS3) chi trả cổ tức năm 2018 và 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/10/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên