MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Cuối bài sẽ hé lộ những doanh nghiệp "hot" sẽ trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần sau.

Tuần mới từ 25/3 đến 29/3/2019 có 21 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng. Tuần này tuy không có những doanh nghiệp thuộc TOP "hot" nhưng cũng không ít doanh nghiệp khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm như Nhiệt Điện Hải Phòng, như Quốc tế Sơn Hà, như Bóng đèn Điện Quang...

Ngày 25/3/2019: HND, ACE, LHC

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 5/4/2019.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 26/3/2019: DQC, VNL, CLL

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 26/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Logistic Vinalink (VNL) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 19/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Cảng Cát Lái (CLL) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 27/3/2019: SRT, SBH, ND2

CTCP Vận tải đường sắt Sài Gòn (SRT) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 1,12%. Thời gian thanh toán 18/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 16/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đầu tư phát triển Điện Miền Bắc 2 (ND2) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/4/2019.

Ngày 28/3/2019: DNH, VMC, MCC, SAF, VAV, NBE

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 19/4/2019.

CTCP Vimeco (VMC) chi trả nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 24/4/2019.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 24/5/2019.

CTCP Viwaco (VAV) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 17/4/2019.

CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/5/2019.  Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 29/3/2019: AHI, VLC, ADP, ITC, C21, KBE, NTR

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 7/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (VLC) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 22/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Sơn Á Đông (ADP) chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2018 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 18/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (ITC) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thế kỷ 21 (C21) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/4/2019.

CTCP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang (KBE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 30/7/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Hóng tin "hot" tuần tới

Tuần tới tâm điểm chú ý dồn về Tập đoàn Minh Phú (MPC) với việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%. Bên cạnh đó, còn có May Việt Tiến (VGG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%, Thực phẩm Cholimex (CMF) trả cổ tức tỷ lệ 30%... 

Nhà đầu tư đừng quên mua cổ phiếu trước ngày lăn chốt nếu muốn nhận số cổ tức này.

Thái Hiếu

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên