MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Trong đó có nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Tuần mới từ 20/5 đến 24/5/2019 có 21 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp được nhà đầu tư quan tâm như Saigon Ground Services trả cổ tức tỷ lệ 40%, Thế giới di động trả cổ tức tỷ lệ 15% hay Chứng khoán TP Hồ Chí Minh trả cổ tức tỷ lệ 19%...

Ngày 20/5/2019: AST, PJT

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST) phát hành 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2018.

CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gianthanh toán 31/5/2019.

Ngày 21/5/2019: PNJ, HCM, SGN, SFI, PMB, CLW

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 4/6/2019.

Ngày 21/5 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.900 đồng. Thời gian thanh toán 12/6/2019.

Kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu HSC đạt 1.702 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 22%, lên 675 tỷ đồng. Dù doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhưng cũng mới chỉ thực hiện được 81% kế hoạch doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Ngày 21/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (Saigon Ground Services – SAGS – mã chứng khoán SGN) chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới. Như vậy SAGS sẽ phát hành khoảng 9,58 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Năm 2018 SAGS đạt 1.276 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,4% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 293 tỷ đồng, tăng 27,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

CTCP Kỹ nghệ lạnh (SFI) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 31/5/2019.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 17/6/2019.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/7/2019.

Ngày 22/5/2019: HUB

CTCP xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/6/2019.

Ngày 23/5/2019: MWG, VIX, TIX, VPG, UIC, SDN, HTI, BTR, GDW

Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 11/6/2019.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Thế giới di động đạt 86.516 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 30,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức tăng trưởng 30,6% so với cùng kỳ, lên mức 2.880 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.878 tỷ đồng. EPS đạt 6.689 đồng/cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán IB (VIX) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

CTCP SXKD XNK & Đầu tư Tân Bình (TIX) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 10%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 25/6/2019.

CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát (VPG) dự kiến phát hành 3,45 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico (UIC) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 21%. Thời gian thanh toán 10/6/2019.

CTCP Sơn Đồng Nai (SDN) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiề tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 11/6/2019.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 20/6/2019.

CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/6/2019.

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/6/2019.

Ngày 24/5/2019: PGC, CNG, SAV, SBV, LHG

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/6/2019.

CTCP Long Hậu (LHG) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 17/6/2019.

CTCP CNG Việt Nam (CNG) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 10/6/2019.

CTCP HTKT & XNK Savimex (SAV) phát hành 644.205 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần của công ty.

Bên cạnh đó Savimex cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/6/2019.

CTCP Siam Brother (Việt Nam (SBV) chi trả tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 17/6/2019.

Phạm Hải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên