MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày lăn chốt.

Tuần mới từ 17/6 đến 21/6/2019 có 32 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc chia cổ phiếu thưởng. Trong đó có loạt công ty chứng khoán như Chứng khoán Thiên Việt (TVS), Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư (BSI).

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày lăn chốt.

Ngày 17/6/2019: TVS, STK, TBC, D2D, KMT, HBE, CVH, HFC, ICC, CXH

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/7/20119. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.

Như vậy, ngoài số cổ tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát hành khoảng 14,92 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 23,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 635 tỷ đồng hiện nay lên trên 784 tỷ đồng.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18% so với năm trước đó. Tuy nhiên do chi phí tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cổ phiếu.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/7/2019.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 4/7/2019.

CTCP Sách thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng (CVH) dự kiến phát hành 245.919 cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%.

CTCP Xăng dầu HFC (HFC) phát hành 365.399 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 6%.

CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 47%. Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Xe khách Hà Nội (CXH) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.

Ngày 18/6/2019: CIA, BKH

CTCP Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (BKH) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bàng tiền tỷ lệ 36%. Thời gian thanh toán 10/7/2019.

Ngày 19/6/2019: PC1, SHS, DVP, PAC, BSI, MDC, PTX, HFC, SAL, PPP, DSV, CMD, DNS

Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 26,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 265 tỷ đồng.  Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối thuộc sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2018.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 PCC1 đạt 5.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 60,9% so với năm 2017 và hơn 466 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 92% so với cùng kỳ. ĐHCĐ thường niên năm 2019 của công ty cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/7/2019.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Chứng khoán SHS đạt 1.243 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số hơn 369 tỷ đồng đạt được năm 2017. Tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2018 còn 680 tỷ đồng.

CTCP Cảng Đình Vũ (DVP) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/8/2019.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSI) phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 19/7/2019.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 1/7/2019.

CTCP Xăng dầu HFC (HFC) phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 6%.

CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,82%. Thời gian thanh toán 15/7/2019.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (DSV) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 1/7/2019.

CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tp Hồ Chí Minh (CMD) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.0000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2019.

CTCP Thép Đà Nẵng (DNS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9,5%. Thời gian thanh toán 10/7/2019.

Ngày 20/6/2019: PSD, TV2, TEG, BSL,

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (PSD) dự kiến phát hành hơn 5,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 51 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2018.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 2,46 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2018 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới.

CTCP BĐS và Xây dựng Trường Thành (TEG) phát hành hơn 2,94 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 29,4 tỷ đồng.

CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam (BSL) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/7/2019.

Ngày 21/6/2019: HVT, GND, GMC, HID

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 9/7/2019.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 10/7/2019.

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) phát hành 2,32 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%.

CTCP Halcom Việt Nam (HID) phát hành 1,71 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 3%.

Hóng tin "hot" tuần tới

Tuần tới hé lộ cũng có nhiều doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức, trong đó đáng chú ý có Becamex IDC, có Vạn Phát Hưng, Nhà Thủ Đức…

Phạm Hải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên