MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 1/11 đến 5/11/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 1/11 đến 5/11/2021

Trong đó có nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như PCC1, Năm Bảy Bảy...

Tuần mới từ 1/11 đến 5/11/2021 có 9 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Ngày 1/11/2021: BTD, MTV

CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức (BTD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (MTV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/11/2021.

Ngày 2/11/2021: NBB

Ngày 3/11 tới đây CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện kế hoạch dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó Năm Bảy Bảy dự kiến dùng 21,9 triệu cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chia 25:7.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán của Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu cả năm đạt 3.500 tỷ đồng, gấp 10,6 lần doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 8,2% lên mức 327 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Năm Bảy Bảy còn 669 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 103 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 479 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Số cổ phiếu quỹ trên BCTC ghi nhận có tổng giá trị gần 499 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua vào bình quân 22.437 đồng/cổ phiếu.

Ngày 3/11/2021: CMG

CTCP Tập đoàn công nghệ CMC (CMG) phát hành 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 9%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 90 tỷ đồng.

Ngày 4/11/2021: PC1, NTP, PMC, PSE

Ngày 4/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Như vậy với hơn 191 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PC1 sẽ phát hành hơn 38,2 triệu cổ phiếu để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Tính đến thời điểm 30/12/2020, PC1 ghi nhận gần 1.109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Song song với đó, HĐQT PC1 cũng công bố phương án phát hành gần 6 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính số vốn thu về là hơn 57 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 24/11/2021.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 25/11/2021.

Ngày 5/11/2021: BHP

CTCP Bia Hà Nội Hải Phòng (BHP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 19/11/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên