MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/5-14/5

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/5-14/5

Có đến 39 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 10/5 đến 14/5/2021 có 39 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong đó riêng ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để 18 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông, còn ngày 14/5 cũng có 10 doanh nghiệp.

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 10/5/2021: DPP, APL

CTCP Dược Đồng Nai (DPP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI (APL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 20/5/2021.

Ngày 11/5/2021: HCM, TQN, SAD, BNW

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22,28%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Sản xuất và thương mại Sài Gòn (Sadaco - SAD) phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20,75%.

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,81%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

Ngày 12/5/2021: LCG, SED, TDW, DAP, HPW, CVH

CTCP Licogi 16 (LCG) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung (SED) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Đông Á (DAP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Công viên, cây xanh Hải Phòng (CVH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

Ngày 13/5/2021: DHA, DRL, MSH, MEF, DCI, VDT, TTD, VXT, VBG, INN, PPY, QSP, BED, BTW, NDW, GIC, NAC, VQC

CTCP Hóa An (DHA) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 17,8% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 2,2%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP May Sông Hồng (MSH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Meinfa (MEF) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Hóa chất Đà Nẵng (DCI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Lưới thép Bình Tây (VDT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại (VXT) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Địa chất Việt Bắc TKV (VBG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Bao bì và In nông nghiệp (INN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Tân cảng Quy Nhơn (QSP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Cấp nước Nam Định (NDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (GIC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng Tổng hợp (NAC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Giám định Vinacomin (VQC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Ngày 14/5/2021: VGG, HTC, CCR, TB8, HRB, BGW, CLM, VWS, ICS, DTB

Tổng công ty May Việt Tiến (VGG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI (TB8) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24%. Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP XNK ThaN Vinacomin (CLM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Nước và môi trường Việt Nam (VWS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng Inconsaf (ICS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,1%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Công trình đô thị Bảo Lộc (DTB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,85%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Hoàng Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên