MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 18/4 đến 22/4/2022

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 18/4 đến 22/4/2022

Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm, sẽ trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tỷ lệ cao như Phát Đạt (PDR), như Cơ điện lạnh (REE), như Đường Quảng Ngãi (QNS), như Khải Hoàn Land (KHG)...

Tuần mới từ 18/4 đến 22/4/2022 có 20 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có rất nhiều cái tên quen thuộc như Bất động sản Phát Đạt (PDR), như Khải Hoàn Land (KHG), như Đường Quảng Ngãi (QNS), như Cơ điện lạnh (REE)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 18/4/2022: DM7

CTCP Dệt May 7 (DM7) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 19/4/2022: REE, VNC, ICT, PMT, PAT

CTCP Cơ điện lạnh (REE) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/4/2022.

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Viễn thông tin học Bưu điện (ICT) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 5/5/2022.

CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5,67%. Thời gian thanh toán 6/5/2022.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (APATIT - PAT) chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 76%. Thời gian thanh toán 29/4/2022.

Ngày 20/4/2022: PDR, TOT, DTC, BTU

Ngày 20/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 178,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 36,3%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.788 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Năm 2021 Phát Đạt đạt 3.620 tỷ đồng doanh thu, giảm 7,4% so với năm 2020. Nhờ chi phí vốn và các chi phí khác giảm, dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng đến 52,5% lên 1.860 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.865 tỷ đồng. EPS đạt 3.656 đồng.

CTCP Vận tải Transimex (TOT) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 10/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CTCP Viglacera Đông Triều (DTC) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 12/5/2022.

CTCP Công trình đô thị Bến Tre (BTU) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 4/5/2022.

Ngày 21/4/2022: QNS, KHG, TMT, TKG, SZG, APL

Ngày 21/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 6/5/2022. Như vậy với gần 357 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 715 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 doanh thu Đường Quảng Ngãi đạt 7.335 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó. Trừ chi phí vốn, công ty lãi gộp 2.255 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trừ các khoản chi phí, năm 2021 Đường Quảng Ngãi lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước đó. EPS đạt 4.117 đồng.

Ngày 21/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 124 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tổng tỷ lệ 39%. trong đó phát hành gần 31,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% và phát hành gần 92,46 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 29%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.243 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. Còn nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC công ty mẹ năm 2021 đã kiểm toán.

Năm 2021 Khải Hoàn Land đạt 1.288 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, gấp 4 lần năm trước đó. Lãi sau thuế cũng gấp hơn 4 lần lên gần 314 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Khải Hoàn Land còn 571 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn có 938 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Ô tô TMT (TMT) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 5/5/2022.

CTCP Sản xuất và thương mại Tùng Khánh (TKG) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 24%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 12,2 tỷ đồng.

CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG) cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/5/2022.

CTCP Cơ khí và thiết bị áp lực VVMI (APL) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 9/5/2022.

Ngày 22/4/2022: STK, BCF, TB8, EBS

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 23/5/2022.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 18/5/2022.

CTCP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI (TB8) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/5/2022.

CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,5%. Thời gian thanh toán 31/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.


https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-18-4-den-22-4-2022-20220415095921191.chn

Hoàng Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên