MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 21/6-25/6

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 21/6-25/6

Có đến 30 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 21/6 đến 25/6/2021 có 30 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với nhà đầu tư như Nhiệt điện Hải Phòng (HND), như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), như Công trình Viettel (CTR), như Chứng khoán APG...

Ngày 21/6/2021: APG, SFI, VPS, BEL, BSL, AMC, DLT

Ngày 21/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán APG) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 51 tỷ đồng.

Năm 2020 Chứng khoán APG đạt chưa đến 37 tỷ đồng doanh thu hoạt động, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán hơn 3,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,2 tỷ đồng, tăng 5,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Chứng khoán APG còn hơn 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bên cạnh đó Chứng khoán APG còn chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 340 tỷ đồng. Trên thị trường cổ phiếu APG hiện giao dịch quanh mức 10.650 đồng/cổ phiếu, thanh khoản thị trường rất lớn với nhiều triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng), trong đó trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 7,5%. Thời gian thanh toán 7/7/2021.

CTCP Điện tử Biên Hòa (BEL) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 10%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam (BSL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 7/7/2021.

CTCP Khoáng sản Á Châu (AMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Du lịch và thương mại – Vinacomin (DLT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 23/7/2021.

Ngày 22/6/2021: SSC, NBR

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (NBR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,2%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Ngày 23/6/2021: PLX, CTR, BCG, PGS, IMP, PTO

Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 6/7/2021. Như vậy với hơn 1,22 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Petrolimex sẽ chi gần 1.500 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh thu giảm mạnh 34,6% so với cùng kỳ, đạt 123.919 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế còn 1.253 tỷ đồng, bằng 27% số lãi đạt được năm 2019.

Tính đến 31/12/2020 Petrolimex còn 2.760 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.297 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 111 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần đạt 4.988 tỷ đồng.

Ngày 23/6 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Công trình Viettel (mã chứng khoán CTR) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 10%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

Bên cạnh đó CTR cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 21,15 triệu cổ phiếu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ 29,458%, tương ứng cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được thưởng thêm 29,458 cổ phần mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của công ty mẹ.

Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 2%.

CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/7/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 16/7/2021.

CTCP Dịch vụ xây dựng công trình Bưu điện (PTO) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/7/2021.

Ngày 24/6/2021: NBB, SCL, MDC, CAG, SFG, ILB, TW3, HSP, CDN, THN, HTR

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Cảng An Giang (CAG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thánh toán 19/7/2021.

CTCP Phân bón Miền Nam (SFG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP ICD Tân Cảng Long Bình (ILB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/7/2021.

CTCP Dược Trung Ương 3 (TW3) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 22/7/2021.

CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,74%. Thời gian thanh toán 8/7/2021.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/7/2021.

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,45%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Đường sắt Hà Thái (HTR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

Ngày 25/6/2021: HND, NSC, PTI, LM8, VMS

Ngày 25/6 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 7%. Thời gian thanh toán 12/7/2021. Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi 350 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Đây cũng là lần chi trả cổ tức thứ 2 liên tiếp trong vòng hơn 1 tháng qua của Nhiệt điện Hải Phòng. Trước đó ngày 31/5/2021 công ty đã chốt danh sách cổ đông chi cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 7,25%, tương ứng tổng số tiền chi 360 tỷ đồng.

Năm 2020 Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.866 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,9% so với năm 2019. Nhờ tiết giảm chi phí, doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm nên Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi trước thuế 1.528 tỷ đồng, vượt đến 62% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức lãi cao nhất theo năm mà công ty đạt được.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Lilama 18 (LM8) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/7/2021.

CTCP Phát triển Hàng hải (VMS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 12/7/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên