MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 26/7 - 30/7

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 26/7 - 30/7

Có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tuần mới từ 26/7 đến 30/7/2021 có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Ngày 26/7/2021: DNA

CTCP Điện nước An Giang (DNA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/8/2021.

Ngày 27/7/2021: TLG, CMN, HLR, SSU

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/8/2021.

CTCP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (CMN) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28%. Thời gian thanh toán 6/8/2021.

CTCP Đường sắt Hạ Long (HLR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2021.

CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn (SSU) chi  trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 5/8/2021.

Ngày 28/7/2021: NDN, ADC, NSL

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/9/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%.

CTCP Mĩ thuật và truyền thông (ADC) phát hành 918.000 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 9,18 tỷ đồng.

CTCP Cấp nước Sơn La (NSL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/8/2021.

Ngày 29/7/2021: DPR, GMX, BMS, VIP, TTA, VC3, DNE, NTW, NVP

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chốt danh sách cổ đông phát hành 3,72 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức tổng tỷ lệ 70%, trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%.

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) phát hành 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019 tỷ lệ 14%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 70 tỷ đồng.

CTCP Vận tải xăng dầu Vipco (VIP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 20/8/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành (TTA) phát hành 10,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 108 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kong (VC3) phát hành gần 5,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 9,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 58 tỷ đồng.

CTCP Môi trường đô thị Đà Nẵng (DNE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,5%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP) chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền tỷ lệ 1,796%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

Ngày 30/7/2021: VLP, QLT

CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long (VLP) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 (QLT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30,65%. Thời gian thanh toán 13/8/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên