MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 28/2 đến 4/3/2022

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 28/2 đến 4/3/2022

Trong đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như Sabeco, Vinatex, EVN Finance...

Tuần mới từ 28/2 đến 4/3/2022 có 10 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc như Tập đoàn dệt may Vietẹ Nam (VGT), như Sabeco (SAB), EVN Finance (EVF), như Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 28/2/2022: VGT, BDB

Ngày 28/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán VGT) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán vào 31/3/2022.Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinatex sẽ chi 250 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Vinatex đạt 16.094 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với năm 2020. Nhờ giá vốn thấp, doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm mạnh nhờ giảm chi phí lãi vay, giảm lỗ tỷ giá và hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dẫn tới số lãi sau thuế 1.313 tỷ đồng – tăng 134% so với cùng kỳ.

CTCP Sách và thiết bị Bình Định (BDB) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 2/3/2022: SAB, IDV, KMT, DAD

Ngày 2/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Bia rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – mã chứng khoán SAB) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 23/3/2022. Như vậy với hơn 641,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 962 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 của Sabeco đạt 26.374 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,7% so với năm trước đó. Do chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế đạt 3.929 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Ngày 2/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%. Như vậy với hơn 21 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ phát hành khoảng 4,2 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức lần này. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 42 tỷ đồng.

Hạ tầng Vĩnh Phúc đã công bố báo cáo tài chính năm 2020-2021 đã kiểm toán (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau). Kết quả ghi nhận doanh thu năm 2021 giảm 45% so với cùng kỳ, còn 121 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 156 tỷ đồng, giảm 25,9% so với năm trước đó. EPS đạt 8.267 đồng. Tính đến 30/9/2021 Hạ tầng Vĩnh Phúc còn 294 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 45 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 23/3/2022.

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 3/3/2022: EVF, KHS

Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVF) phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 198 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST năm 2020 và các năm trước để lại.

CTCP Kiên Hùng (KHS) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 18/3/2022.

Ngày 4/3/2022: SGD, KHP

CTCP Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh (SGD) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) chi tạm ứng cổ tức năm2 2021 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 25/3/2022.


https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-28-2-den-4-3-2022-20220228093734138.chn

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên