MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 28/3 đến 1/4/2022

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 28/3 đến 1/4/2022

Trong đó có rất nhiều cổ phiếu quen thuộc với các nhà đầu tư như Dược Hậu Giang (DHG), như SeaProdex (SEA), như Chứng khoán Trí Việt (TVB)...

Tuần mới từ 28/3 đến 1/4/2022 có 12 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS), như Chứng khoán Trí Việt (TVB), như Dược Hậu Giang (DHG), như Seaprodex (SEA)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu quỹ này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 28/3/2021: CTS

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã chứng khoán CTS) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 85 tỷ đồng.

Đây là số cổ tức thực hiện trả từ lợi nhuận sau thuế, trích và chi trả cổ tức năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Ngày 29/3/2022: TOS, VWS

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 8/4/2022.

CTCP Nước và môi trường Việt Nam (VWS) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/4/2022.

Ngày 30/3/2022: TVB, NAV, HAM, THS

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/4/2022.

CTCP Nam Việt (NAV) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%.Thời gian thanh toán 22/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/4/2022.

Ngày 31/3/2022: SEA, PJC, STC

Ngày 31/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SeaProdex – mã chứng khoán SEA) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 95%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 9.500 đồng. Như vậy với 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SeaProdex sẽ chi khoảng 1.200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

BCTC ghi nhận năm 2021 doanh thu công ty đạt 150 tỷ đồng, giảm 9,4% so với năm trước đó. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế lại tăng gấp 23 lần cùng kỳ, lên 1.414 tỷ đồng. Số lãi này phần lớn đến từ doanh thu tài chính – là khoản cổ tức được nhận từ Thức ăn gia súc Proconco.

CTCP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 12/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 1/4/2022: DHG, VUA

Ngày 1/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để đây CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 15/4/2022. Như vậy với gần 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược Hậu Giang sẽ chi khoảng 457 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 của Dược Hậu Giang đạt 4.003 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,7% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế còn 865 tỷ đồng, hoàn thành và vượt nhẹ hơn 1% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (853 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 776 tỷ đồng, tăng 5,1% so với lợi nhuận đạt được năm 2020.

CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (VUA) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 19/4/2022.

https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-28-3-den-1-4-2022-20220326150229131.chn

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên