MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 25/1-29/1

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 25/1-29/1

Trong số đó có Tập đoàn Hà Đô (HDG), có Đạm Phú Mỹ (DPM), Vicostone (VCS)...

Tuần mới từ 25/1 đến 29/1/2021 có 13 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có Tập đoàn Hà Đô (HDG), có Đạm Phú Mỹ (DPM), Vicostone (VCS)...

Ngày 25/1/2021: HDG, DPM, CAV, DVP, IBD

Ngày 25/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/3/2021. Như vậy với gần 154,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tập đoàn Hà Đô sẽ chi hơn 154 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Hà Đô đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần đạt 3.830 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 962 tỷ đồng, tăng 20,9% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 82% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP (DPM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 19/2/2021.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/2/2021.

CTCP In tổng hợp Bình Dương (IBD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 8/2/2021.

Ngày 26/1/2021: VCS, GND, VWS, CPW

Ngày 26/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc dùng 4,8 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ chia 3,09:100. Số cổ phiếu quỹ này Vicostone mua vào giai đoạn từ 3/4 đến 21/4/2020 với giá mua bình quân 61.134 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khoảng 293 tỷ đồng. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/2/2021.

CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (VWS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 2/2/2021.

CTCP Công trình giao thông công chánh (CPW) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 5/2/2021.

Ngày 27/1/2021: SIV, TDB

CTCP Sivico (SIV) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 5/2/2021.

Ngày 28/1/2021: DNH, DM7

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 22/2/2021.

CTCP Dệt may 7 (DM7) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/2/2021.

Ngày 29/1/2021: CDV

CTCP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDV) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/3/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên