MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dien-bi-kiem-soat

Cổ phiếu KHL vào diện bị kiểm soát

Cổ phiếu KHL vào diện bị kiểm soát

14/04/2014 17:32

Lý do: Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (nếu tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của kiểm toán), năm 2013 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm.

Đưa cổ phiếu SRA vào diện bị kiểm soát

Đưa cổ phiếu SRA vào diện bị kiểm soát

05/04/2014 14:00

Lý do: Lợi nhuận sau thuế năm 2012, năm 2013 tại Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là số âm.

Đưa cổ phiếu VPC vào diện bị kiểm soát

Đưa cổ phiếu VPC vào diện bị kiểm soát

01/04/2014 22:42

Lý do: Lợi nhuận sau thuế năm 2012, năm 2013 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định.

Cổ phiếu CTM vào diện bị kiểm soát

Cổ phiếu CTM vào diện bị kiểm soát

25/03/2014 14:43

Lợi nhuận sau thuế năm 2012, năm 2013 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát.

Trở lên trên