MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đưa cổ phiếu VPC vào diện bị kiểm soát

Lý do: Lợi nhuận sau thuế năm 2012, năm 2013 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định.

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (Quy chế niêm yết), Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (MCK: VPC) vào diện bị kiểm soát như sau:

- Ngày hiệu lực: 03/4/2014

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế năm 2012, năm 2013 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VPC ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát theo Quy chế niêm yết.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên