MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới nhất của “siêu dự án” 4.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ tại Lâm Đồng

08-09-2023 - 07:43 AM | Bất động sản

Diễn biến mới nhất của “siêu dự án” 4.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ tại Lâm Đồng

Theo đề xuất của UBND huyện Lạc Dương trước đó dự án Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng có tổng diện tích 3.998,18ha và tổng vốn đầu tư hơn 30.313 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản 7694/UBND-VX2 đồng ý về mặt chủ trương cho UBND huyện Lạc Dương thuê tư vấn lập hồ sơ thu hút đầu tư vào Khu du lịch Đankia - Suối Vàng, như đề xuất của UBND huyện Lạc Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND huyện Lạc Dương rà soát, xác định rõ các nội dung, yêu cầu về lập chủ trương đầu tư. Từ đó xác định và đề xuất cụ thể số kinh phí cần thiết đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, đúng quy định và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 23/9/2023.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 09/03/2023 UBND huyện Lạc Dương đã gửi Tờ trình số 22/TTr-UBND và các hồ sơ kèm theo để trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng.

Theo đó, UBND huyện Lạc Dương đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, với tổng diện tích 3.998,18ha và tổng vốn đầu tư hơn 30.313 tỷ đồng.

Dự án này được đề xuất có 7 phân khu chức năng chính và 2 phân khu nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch và các khu chức năng khác năm ngoài phạm vi các phân khu.

Ngày 27/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 665/KHĐT-THQH trả lời Tờ trình số 22/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương. Theo đó, hồ sơ đề xuất lập dự án đầu tư Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng vẫn còn một số nội dung chưa đầy đủ nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở phối hợp với các Sở ngành địa phương thẩm định hồ sơ theo quy định.

Ngày 1/8 vừa qua, UBND huyện Lạc Dương đã có Tờ trình số 110/TTr-UBND đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thuê tư vấn thực hiện một số công việc phục vụ công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Đankia - Suối Vàng.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên