MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Kế hoạch LNST 2020 giảm 18% xuống 620 tỷ đồng

Nhờ tiết giảm tối đa chi phí, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của NT2 đạt hơn 754 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm 2018 song vẫn vượt 1,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) đã công bố Báo cáo thường niên 2019.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của NT2 gặp nhiều khó khăn như Qc giảm thấp hơn các năm trước; Thời tiết bất lợi, các nguồn khí cấp cho Nhà máy điện bị suy giảm dẫn đến Nhà máy không được huy động cao trong thị trường điện. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty đã chủ động triển khai thực hiện việc tiết kiệm chống lãng phí nhằm gia tăng năng suất lao động đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

Cụ thể, ngày 8/12/2019, công ty đạt 100% kế hoạch sản lượng điện 4,65 tỷ kWh, về đích trước 23 ngày. Sản lượng điện sản xuất tính đến hết năm 2019 đạt hơn 4,95 tỷ kWh, vượt 6,5% kế hoạch năm. Tổng doanh thu của NT2 đạt gần 7.741 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2018, nhờ gia tăng hiệu quả trong thị trường điện nên vẫn vượt 3,5% chỉ tiêu kế hoạch.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Kế hoạch LNST 2020 giảm 18% xuống 620 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tổng chi phí năm 2019 vượt 3,6% so với kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ % tổng chi phí tăng nhưng thấp hơn so với tỷ lệ % sản lượng điện là nhờ áp dụng tối ưu hóa phương pháp cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc triệt để trong việc tiết kiệm, tiết giảm tối đa các chi phí không cấp thiết… Kết quả lợi nhuận sau thuế của NT2 đạt hơn 754 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm 2018 song vẫn vượt 1,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với kết quả đạt được, hồi đầu năm NT2 đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Trước đó trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT công ty đã đặt mục tiêu phấn đấu chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 25%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Kế hoạch LNST 2020 giảm 18% xuống 620 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, HĐQT công ty dự kiến sản lượng điện sản xuất ước khoảng 4,5 tỷ kWh. Tổng doanh thu dự kiến đạt 7.177 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 620 tỷ đồng, giảm 18% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Ngày 30/3 tới NT2 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của doanh nghiệp này dự kiến diễn ra vào ngày 22/04.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Kế hoạch LNST 2020 giảm 18% xuống 620 tỷ đồng - Ảnh 3.

Minh Quang

Trở lên trên