MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp rót gần 1,2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

Tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2018 là 1.161 nghìn tỷ đồng...

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 133,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng 3/2018. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 8,3%.

Bên cạnh đó, trong tháng, cả nước có 3.281 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 82,2% so với tháng trước; 6.138 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 71,3%; 1.378 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 74%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 41.295 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Nếu tính cả 749 nghìn tỷ đồng của gần 12,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2018 là 1.161 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 52,7 nghìn doanh nghiệp.

Theo lĩnh vực hoạt động, bán buôn bán lẻ là lĩnh vực thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới nhất với tổng số 14,1 nghìn doanh nghiệp, chiếm 34,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; ngành xây dựng đứng thứ hai với 5,7 nghìn doanh nghiệp, chiếm 13,7%; công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ ba với 5,1 nghìn doanh nghiệp, chiếm 12,3%.

Còn lại là 3,2 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo; 2,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng; 2,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống; 2 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản...

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 là 26.277 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14.187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 12.090 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2018 là 4.699 doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày có 250 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động.

Theo Kiều Linh

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên