MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu thị giá đắt nhất sàn chứng khoán báo lãi quý 1 gần 83 tỷ đồng

Doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu thị giá đắt nhất sàn chứng khoán báo lãi quý 1 gần 83 tỷ đồng

Các ngành hàng chủ lực là ngũ cốc và cà phê hoà tan giúp lãi gộp của VinaCafe Biên Hoà (VCF) tăng trưởng 17,4% so với quý 1 năm ngoái.

CTCP VinaCafe Biên Hoà (mã chứng khoán VCF) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 426 tỷ đồng tăng 6,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 117,8 tỷ đồng tăng 17,4% so với quý 1/2021.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 37,5%, bù lại chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí VinaCafe Biên Hoà báo lãi sau thuế 82,5 tỷ đồng tăng 8,6% so với quý 1/2021.

VCF cho biết thu nhập tài chính giảm do thu nhập từ hoạt động đầu tư thấp và tăng trích lập dự phòng vào công ty con. Lợi nhuận thuần tăng đến từ các ngành hàng chủ lực của công ty như ngũ cốc và cà phê hoà tan.

Năm 2022 VinaCafe Biên Hoà đặt mục tiêu doanh thu thuần ước đạt từ 2.500 tỷ đồng đến 2.900 tỷ đồng và mục tiêu lãi sau thuế cao nhất 600 tỷ đồng, thấp nhất về 500 tỷ đồng.

VinaCafe Biên Hoà cũng cho biết, tình hình bất ổn của thế giới, đặc biệt khu vực Trung Đông sẽ làm giá cả đầu vào tăng cao như giá dầu, giá nguyên liệu, bao bì… có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng. Do đó mục tiêu kinh doanh năm 2022 cũng có thể bị ảnh hưởng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1, VCF đã hoàn thành 17% mục tiêu doanh thu và 16,5% chỉ tiêu doanh thu ở các mức thấp.

Doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu thị giá đắt nhất sàn chứng khoán báo lãi quý 1 gần 83 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trên thị trường, cổ phiếu VCF đạt 270.000 đồng/cp, mức thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán.

Doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu thị giá đắt nhất sàn chứng khoán báo lãi quý 1 gần 83 tỷ đồng - Ảnh 2.
https://cafef.vn/doanh-nghiep-so-huu-co-phieu-thi-gia-dat-nhat-san-chung-khoan-bao-lai-quy-1-gan-83-ty-dong-20220429134914556.chn

Việt Dũng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên