MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

60% Doanh nghiệp Việt chẳng biết gì về AEC, chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội lớn?

28-12-2015 - 10:54 AM | Doanh nghiệp

Dự án nghiên cứu khảo sát "Nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam" cho thấy, hầu như ít doanh nghiệp trong nước quan tâm đến qúa trình hội nhập để có chiến lươc cạnh tranh ứng phó trong tương lai.

Sáng 28/12, tại Tp.HCM, Trường Doanh nhân PACE đã công bố kết quả Dự án nghiên cứu khảo sát trên trong bối cảnh Việt Nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chuẩn bị chính thức thành lập trong vài ngày tới. Đây được xem là hai sự kiến chính trong số những sự kiện kinh tế trong năm 2015 ảnh hưởng lớn đến tương lai nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 493 doanh nhân là lãnh đạo cấp cao (82,7%), quản lý cấp trung (9,9%) và khác (7,4%); có thể được xem là đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam (DNVN). Nghiên cứu nhằm mô tả và định vị nhận thức hội nhập kinh tế của DNVN cũng như các yếu tố tác động của hội nhập đến cộng đồng DNVN trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh DNVN ít quan tâm đến hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện quả tỷ lệ phần trăm các DN chưa biết đến và hầu như không quan tâm đến AEC (56,8%), TPP (40,9%) và WTO (33,4%). Cụ thể hơn, có 85,5% DN không nắm được những điều khoản cụ thể của AEC, tỷ lệ này đối với TPP là 77,8% và đối với WTO là 66,3%.

Nhận thức của DNVN về các nội dung cụ thể của AEC, TPP và WTO chưa đúng và rất khác nhau. Điều này thể hiện qua việc nhận biết một số mốc thời gian quan trọng và những nội dung cốt lõi của từng hiệp định. Đối với AEC, có 75,7% DN trả lời sai về năm dự định thống nhất AEC (2015). Có 81,5% DN không biết đến những nội dung mục tiêu quan trọng của AEC là hướng đến một cơ sở sản xuất thống nhất.

Đối với TPP, có 86,1% DN trả lời sai về năm Việt Nam tham gia đàm phán TPP (2010) và 56,6% DN trả lời sai về năm TPP dự định hoàn tất đàm phán (2015). Đặc biệt, có 57% DNVN không biết rằng một trong những nội dung quan trọng của TPP là cắt giảm hoàn toàn thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên.

Đối với WTO, có 63,5% DNVN trả lời sai về năm Việt Nam gia nhập tổ chức này (2007). Hơn nữa, có 42,4% DNVN không biết đến một trong những nhiệm vụ của WTO là tạo diễn đàn để các thành viên tiếp tục đàm phán ký kết những hiệp định và cam kết mối về tự do hoá.

Tuy nhiên, đa số DNVN tham gia khảo sát đều trả lời rằng họ nhận thức rất rỏ các tác dộng của những hiệp định trên đến hoạt động kinh doanh của mình trong tương lai. DN biết rằng tốc độ cạnh tranh sẽ rất khốc liệt (29,4% ý kiến); mất khách hàng (35,8%); mất nguồn lao động, phá sản, sáp nhập...

Mặc dù vậy, DNVN vẫn chưa sẵn sàng hội nhập, thể hiện qua tỷ lệ thấp các DN cho rằng họ sẵn sàng hội nhập (19,7% đối với AEC; 21,7% đối với TPP và 31,1% với WTO). Ngoài ra, có 51,7% DN không chuẩn bị ráo riết dể hội nhập AEC, chiếm 46,7% đối với TPP và 43% cho hội nhập WTO. Tỷ lệ DN "lưỡng lự" trong việc chuẩn bị hội nhập đối vói 3 hiệp định tương đồng nhau, khoảng 25%.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên