MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Angimex An Giang thoát lỗ quý 2 nhờ thu nhập khác

21-07-2015 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 985 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch cả năm, tuy nhiên LNST mới chỉ đạt 23% chỉ tiêu.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex (mã chứng khoán AGM) vừa công bố BCTC quý 2/2015.

Kết quả, doanh thu thuần quý 2 công ty đạt 583,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (536,6 try đồng) trong khi đó giá vốn hàng bán tăng xấp xỉ 10%. Vì thế, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 năm nay đạt 33,6 tỷ đồng, giảm 7% so với quý 2 năm ngoái (36,1 tỷ đồng).

Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 5,5 tỷ đồng, trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái mảng này đạt 14,9 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty chủ yếu đến từ việc nhận cổ tức và chênh lệch tỷ giá của các khoản đầu tư tài chính. Chi phí hoạt động tài chính 9,3 tỷ đồng (trong đó 7,1 tỷ đồng là chi phí lãi vay); trong khi quý 2 năm ngoái chi phí hoạt động tài chính của công ty là 12,6 tỷ đồng.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 này là 29,6 tỷ đồng, giảm được 7% so với cùng kỳ năm ngoái (31,6 tỷ đồng).

Nhờ khoản thu nhập khác gần 1,8 tỷ đồng mà sau thuế, công ty còn có lãi 1,77 tỷ đồng, giảm mạnh so với 6,2 tỷ đồng lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. Các khoản thu nhập khác của công ty chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ và hỗ trợ lãi suất tạm trữ gạo.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty đạt 985 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ bán hàng lương thực đạt 757 tỷ đồng và doanh thu từ bán xe honda và phụ tùng, dịch vụ sửa chữa đạt 228 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng, công ty đã thực hiện được 44% chỉ tiêu về doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế 6,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lãi 5,5 tỷ đồng. Cả 2 chỉ tiêu về lợi nhuận này đều đạt khoảng 23% kế hoạch cả năm.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên