MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CIG: Cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát

12-03-2015 - 16:02 PM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu CIG của Công ty Cổ phần COMA 18 được giao dich trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày: 16/03/2015

Ngày 12/03/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 260/TB-SGDHCM về việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần COMA 18 (mã CK: CIG) được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:

- Cổ phiếu CIG của Công ty Cổ phần COMA 18 được giao dich trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày: 16/03/2015

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại: là giá đóng cửa của cổ phiếu CIG vào ngày 11/03/2015 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch)

- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch trở lại: +/- 7% so với giá tham chiếu.

PV

HSX

Trở lên trên