MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLW, TXM: Vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013

12-02-2014 - 16:16 PM | Doanh nghiệp

Nhờ sự tăng trưởng doanh thu thuần, hoạt động kinh doanh năm 2013 của CLW, TXM khá khả quan.

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW): Doanh thu thuần quý 4 và cả năm của CLW giữ mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nỗ lực tăng doanh thu, lãi gộp chỉ đủ bù đắp cho mức tăng các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế riêng quý 4 tăng 6% lên 15,83 tỷ đồng nâng luỹ kế cả năm lên 28,16 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã vượt kế hoạch 28 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu

N2013

N2012

 

Q4/2013

Q4/2012

 

Doanh thu thuần

752.15

650.44

16%

195.71

169.23

16%

Lợi nhuận sau thuế

28.16

27.99

1%

15.83

14.95

6%

 Kết quả kinh doanh năm 2013

...............................

CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (TXM): Doanh thu thuần riêng quý 4 đạt 129 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ nâng luỹ kế cả năm 2013 lên 535 tỷ đồng, tăng 6%.

Cùng với nỗ lực giảm giá vốn hàng bán, lãi gộp quý 4 của công ty đạt 20,34 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013. Lãi sau thuế đạt 1,07 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2013, TXM lãi trước thuế 7,59 tỷ đồng, vượt gần 68% so với kế hoạch 4,53 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó. LNST cả năm đạt 5,56 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2012.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu

N2013

N2012

 

Q4/2013

Q4/2012

 

Doanh thu thuần

535.33

504.48

6%

128.94

116.01

11%

Lợi nhuận sau thuế

5.56

4.76

17%

1.07

0.5

114%

 Kết quả kinh doanh năm 2013

Thanh Hiên

thanhhuong

Trí Thức Trẻ/HNX/HSX

Trở lên trên