MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Coma 18: Năm 2014 lỗ sâu do bán hàng tòa nhà Westa gặp khó khăn

04-03-2015 - 21:37 PM | Doanh nghiệp

Đề ra các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Coma 18 vẫn không đưa ra bất kỳ chỉ tiêu tài chính kế hoạch nào cụ thể.

Công ty cổ phần Coma 18 (CIG - Coma 18) công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh năm 2014 và giải pháp năm 2015.

Năm 2014, CIG lỗ sâu gần 62 tỷ đồng trong khi năm 2013 công ty vẫn có lãi, mặc dù ít ỏi (1,7 tỷ đồng). Lý giải nguyên nhân thua lỗ, Coma 18 cho biết giai đoạn 2012 – 2014 là thời gian khó khan đối với các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản. Bất động sản gần như đóng băng, tồn tại nợ đọng ở một số công trình, tìm kiếm việc làm mới còn hạn chế. Với riêng Coma 18, trong năm 2014, công ty đã tập trung các nguồn lực để thực hiện tiếp các hạng mục công trình cơ khí, xây lắp dở dang, đồng thời cố gắng tìm kiếm, triển khai các công việc mới được ký hợp đồng.

Dự án trọng điểm của công ty là Dự án Tòa nhà Westa (Hà Đông – Hà Nội), công tác bán các căn hộ còn lại diện tích lớn gặp nhiều khó khăn. Không những thế, việc hoàn thành các căn hộ bàn giao ghi nhận doanh thu còn ít. Coma18 cho biết đến nay dự án về cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng. Thời gian kéo dài nên phát sinh nhiều chi phí. Trong đó có các chi phí liên quan đến công tác bán hàng, tìm kiếm công việc….

Trước tình hình đó, việc lỗ sâu của CIG là không tránh khỏi.

Năm 2015, Coma 18 dự kiến sẽ tìm kiếm công việc trong lĩnh vức cơ khí, xây lắp và bất động sản, đồng thời hoàn thành các công trình dở dang để thu hồi vốn, trong đó có công trình lắp dựng kho than tại Dự án Luyện cán thép Formosa Hà Tĩnh, gia công thiết bị cơ khí thủy công cho Thủy điện Nậm Na 3…

Các hạng mục công trình cũng sẽ được tích cực thực hiện thanh quyết toán để thu hồi vốn, bán hàng tồn kho tạo nguồn thanh toán cho các khoản nợ, giảm chi phí tài chính…

Đề ra các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Coma 18 vẫn không đưa ra bất kỳ chỉ tiêu tài chính kế hoạch nào cụ thể.

Đan Nguyên

Minh Thư

HSX

Trở lên trên