MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CTCP Quốc tế Sơn Hà đã bán 1,68 triệu cổ phiếu SHA

11-11-2013 - 15:13 PM | Doanh nghiệp

Cùng với việc bán vốn, SHA không còn là công ty con mà là công ty liên kết của SHI.

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI)
- Mã chứng khoán: SHA-Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.080.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Vĩnh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.680.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.680.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.400.000 CP (tỷ lệ 30%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/11/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/11/2013.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên