MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Phú Mỹ chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2014 tỷ lệ 15%

07-05-2015 - 21:46 PM | Doanh nghiệp

Ngày thanh toán: 24/06/2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (mã: DPM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền  đợt 2 năm 2014.

Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 1.500 đồng)

Ngày thanh toán: 24/06/2015

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2015.

PV

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên