TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DATC: Năm 2014 xử lý nợ và tài sản được 734 tỷ đồng

20-01-2015 - 17:07 PM | Doanh nghiệp

DATC: Năm 2014 xử lý nợ và tài sản được 734 tỷ đồng

Năm 2014, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hoá DNNN, DATC chủ yếu tập trung nhận bàn giao tại các DN thuộc các Bộ, ngành, Tập đoàn - Tổng công ty Nhà nước...

Thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC) cho biết, năm 2014, DATC đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 36 doanh nghiệp với tổng doanh số mua nợ và tài sản là 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch và vượt 52,6% so với năm 2013;

Tổng doanh thu đạt được là 1.032,36 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, vượt 90,6% so với năm 2013; lợi nhuận đạt được là 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch, tăng gấp 2,54 lần so với năm 2013; nộp ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng.

Đại diện DATC cho biết, năm 2014, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hoá DNNN, công ty chủ yếu tập trung nhận bàn giao tại các DN thuộc các Bộ, ngành, Tập đoàn - Tổng công ty Nhà nước; các DN chuyển đổi có tài sản và nợ loại trừ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sinh không nhiều.

Tổng số DN tiếp nhận trong năm 2014 là 24 DN với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 220,54 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với thực hiện năm 2013; xử lý tài sản tại 38 DN với giá trị thu hồi là 23,7 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 56,7% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 10,7 tỷ đồng, thu hồi nợ hơn 2,4 tỷ đồng và thu nợ do DN xử lý trước bàn giao là gần 10,6 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2004 – 2014, kết quả từ hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN đã thực sự góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước. Tổng số DN đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 DN với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là 3.643,22 tỷ đồng. Kết quả đó đã góp phần hỗ trợ tích cực vào công tác triển khai đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN của các Bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các DN, DATC đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp NSNN. Luỹ kế đến cuối năm 2014, tổng số nộp NSNN từ các hoạt động trên là 558 tỷ đồng. Trong đó: từ việc xử lý tài sản loại trừ 440,38 tỷ đồng, thu hồi nợ 20,62 tỷ đồng, thu nợ DN xử lý trước bàn giao là 96,58 tỷ đồng.

Về công tác mua, bán nợ và tài sản, doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản cả năm 2014 là 734 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,43 lần so với năm 2013. Kết quả đạt được trong hoạt động xử lý, thu hồi nợ năm 2014 đã thực sự là bước đột phá, mở đường cho các hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo.

Về hoạt động tái cơ cấu DN và quản lý vốn góp của DATC tại các DN khác, đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các DN khác là 1.070,83 tỷ đồng, trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp có vốn cổ phần tại 87 DN, với giá trị vốn góp là 790,33 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp tại 12 DN với giá trị 280,5 tỷ đồng.

DATC đặt mục tiêu năm 2015 tổng doanh thu sẽ đạt là 1.500 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2014; tổng giá trị góp vốn đầu tư là126 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2014; tổng số nộp NSNN là 54 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014; tổng lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã yêu cầu trong năm 2015 DATC phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, để từng bước thực hiện quá trình tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, cần phải có danh sách cụ thể phân loại từng DN trong tổng số các DN mà DATC đã thực hiện mua bán nợ, qua đó thống kê được có bao nhiêu DN có lãi tốt, bao nhiêu DN lỗ, bao nhiêu DN còn có tranh chấp về pháp lý, để từ đó có các biện pháp xử lý cụ thể với từng DN nhằm đảm bảo công tác mua bán nợ được thực hiện có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.

Khánh Nhi

Hạnh Lệ

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên