MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DCT: Năm 2013 chỉ tổ chức 2 cuộc họp HĐQT

11-02-2014 - 15:45 PM | Doanh nghiệp

Lý do: Chủ tịch HĐQT công ty tập trung chỉ đạo công tác đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nên thường xuyên đi công tác xa.

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT) vừa gửi công văn phúc đáp công văn của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM HSX về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT năm 2013.

DCT cho biết năm 2013 chủ tịch HĐQT công ty tập trung chỉ đạo công tác đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nên phải thường xuyên đi công tác xa, do đó trong năm HĐQT chỉ tổ chức họp 2 lần vào ngày 21/1/2013 và 8/4/2013.

Việc tổ chức họp HĐQT quá thưa thớt chưa phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty, cụ thể: Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào cần thiết, nhưng ít nhất mỗi quý họp 1 lần.

Năm 2014 HĐQT công ty sẽ tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng điều lệ, ít nhất mỗi qúy 1 lần, DCT cam kết.

Năm 2013, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB) cũng chỉ tổ chức họp HĐQT 2 lần. Cổ đông KHB khá hờ hững với vận mệnh của công ty khi triệu tập tới 3 lần, ĐHCĐ KHB cũng chỉ có đúng 2 cổ đông tham gia.
Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên