MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều kiện xét hoàn thuế với hàng tái xuất sang nước thứ ba

17-10-2015 - 18:24 PM | Doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dương Desjoyaux (KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) về chính sách hoàn thuế hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ ba.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Khoản 8, Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế tái xuất và không phải nộp thuế XK với điều kiện:

Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam; Trường hợp hàng hóa NK không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hóa của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hóa XNK hoặc văn bản chấp thuận nhận lại hàng hóa của chủ hàng nước ngoài.

Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hóa đã xuất trả nước ngoài thì DN phải kê khai nộp thuế NK theo quy định; Hàng hóa XK vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp xuất vào khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã XK tiếp ra nước ngoài.

Cũng theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp (bao gồm cả thuế GTGT đã nộp đối với hàng hóa đã NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan) đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào NSNN thì được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Do vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với trường hợp của Công ty NK hàng hóa sau đó tái xuất sang nước thứ ba, nếu thỏa mãn các điều kiện nêu tại Khoản 8, Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thuộc đối tượng xét hoàn thuế NK và xét hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế tái xuất và không phải nộp thuế XK.

Theo Tuấn Kiệt

Báo Hải quan

Trở lên trên