MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đô thị Long Giang giải thể 2 công ty liên kết khi...chưa kịp góp vốn

10-12-2013 - 07:05 AM | Doanh nghiệp

2 công ty Đô thị Long Giang quyết định giải thể là Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Công trình xanh và CTCP Dịch vụ Thể thao Long Giang, LGL đều...chưa kịp góp vốn.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố thông tin về việc giải thể công ty liên kết.

2 công ty Đô thị Long Giang quyết định giải thể là Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Công trình xanh và CTCP Dịch vụ Thể thao Long Giang, LGL đều...chưa kịp góp vốn. Số vốn mà LGL đã góp vào 2 công ty nói trên đều bằng 0 đồng. 

LGL cho biết Công trình xanh được thành lập với mục tiêu tư vấn thiết kế công trình nhưng thị trường BDDS và thị trường xây dựng cả nước đang khó khăn nên nguồn việc của công ty không có. Đối với CTCP Dịch vụ Thể Thao Long Giang, các cổ đông của LGL nhận định việc triển khai là không hiệu quả. 

Trong 9 tháng đầu năm, trước áp lực nợ vay, LGL đã cố gắng giảm số dư nợ vay nhằm giảm chi phí tài chính. Các khoản đầu tư tài chính cũng được bán bớt trong kỳ. Tuy vậy công ty vẫn không tránh được khoản lỗ ròng gần 46 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2013. 

Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên