MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Kon Tum chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 15%

30-05-2014 - 08:40 AM | Doanh nghiệp

01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2014

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 30/06/2014

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Đường Kon Tum.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên