MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Kon Tum lãi vỏn vẹn 25 triệu đồng quý 2

14-07-2014 - 23:38 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KTS lãi ròng 230 triệu đồng giảm 94% so với cùng kỳ năm trước và mới chỉ hoàn thành được 4% kế hoạch.

CTCP Đường Kon Tum (mã CK: KTS) công bố BCTC quý 2/2014.

Theo đó, riêng quý 2/2014 doanh thu thuần đạt 39,44 tỷ đồng giảm 34% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán lại chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ còn 2,33 tỷ đồng chỉ bằng 1/3 quý 2/2013.

Trong kỳ doanh thu tài chính không đáng kể nhưng các loại chi phí được công ty cắt giảm đáng kể, chi phí bán hàng giảm 80,75%, chi phí QLDN giảm 76,7% nên kết quả KTS lãi thuần 399 triệu đồng, chịu thêm khoản lỗ khác 284 triệu đồng nên LNST chỉ còn vỏn vẹn 25 triệu đồng giảm tới gần 98% so với cùng kỳ năm 2013.

Chỉ tiêu

Q2/2014

Q2/2013

Thay đổi

6T 2014

6T 2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

39,44

59,90

-34,16%

88,5

171,84

-48,5%

Giá vốn

37,1

53,46

-30,60%

83,78

154,9

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

94,07%

89,25%

 

94,67%

90,14%

 

LN gộp

2,33

6,447

 

4,72

16,89

 

DT tài chính

0,04

0,166

 

0,14

0,354

 

Chi phí tài chính

1,106

1,08

2,88%

1,277

2,583

 

Chi phí lãi vay

1,106

1,08

 

1,277

2,583

 

Chi phí bán hàng

0,199

1,034

 

0,903

2,914

 

Chi phí quản lý DN

0,67

2,88

 

2,234

6,38

 

Lợi nhuận thuần

0,399

1,62

 

0,44

5,37

 

Lợi nhuận khác

-0,284

0,08

 

-0,042

0,042

 

LNTT

0,114

1,70

 

0,397

5,41

 

LNST

0,025

1,23

-97,96%

0,23

3,987

-94%

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 2/2014 giảm sút mạnh là do sản lượng và giá đường lần lượt giảm 26% và 11% đã khiến doanh thu từ đường giảm 34,6%, đồng thời doanh thu mật cũng giảm 64% do sản lượng giảm 75%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KTS ghi nhận 88,5 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 230 triệu đồng; lần lượt giảm 48,5% và 94% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, tại ĐHĐCĐ năm 2014 công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tổng doanh thu 271,466 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5,678 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, kết thúc 6 tháng đầu năm 2014 công ty mới thực hiện được 4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Thanh Tú

thanhtu

HNX

Trở lên trên