MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ECI, VGP: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2014 hơn 10%

30-04-2014 - 09:35 AM | Doanh nghiệp

Năm 2014 VGP lên kế hoạch kinh doanh đạt 350 tỷ đồng doanh thu, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 16 triệu USD, lợi nhuận đạt 24 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tối thiếu là 15%.

Công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh Giáo Dục (ECI) thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Với kết quả kinh doanh năm 2013 doanh thu đạt 79,38 tỷ đồng và 7,13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 6,15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi cổ tức là 14%.

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 ECI dự kiến đạt 51 tỷ đồng doanh thu và 5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 3,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chi cổ tức tối thiểu 14%.

Phê chuẩn bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh giám đốc.

Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2014 dựa trên lợi nhuận trước thuế 1.440 đồng tiền lương / 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

……………………………………………………………………….

Công ty cổ phần cảng rau Quả (VGP) thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2013 đạt 25,65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và mức chi cổ tức năm 2013 là 16%

Năm 2014 VGP lên kế hoạch kinh doanh đạt 350 tỷ đồng doanh thu , kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 16 triệu USD, lợi nhuận đạt 24 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tối  thiểu là 15%.

Thông qua kết quả bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ( 2014 -2018) như sau:

+ Ông Đặng Như Bình

+ Ông Phạm Quang Bình

+ Ông Huỳnh Kim Sắt

+ Bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương

+Ông Cao Bình

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2014 -2018 ) như sau:

+ Ông Đoàn Duy Hiến

+ Ông Bùi Hoàng Chương

+ Ông Đặng Vĩnh Hùng

Anh Tân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên