MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GAS: Quý I công ty mẹ đạt 3.182 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 23,5%

08-05-2014 - 07:49 AM | Doanh nghiệp

Quý I/2013 GAS có khoản hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.146 tỷ đồng làm lợi nhuận khác tăng lên. Loại trừ khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận thuần quý I/2014 chỉ giảm 1,2% so với quý I/2013.

Tổng công ty Khí Việt Nam (CTCP)- PV GAS (MCK: GAS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2014 của công ty mẹ. Theo đó, trong kỳ GAS tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, nên dù cho biên lợi nhuận gộp giảm, doanh thu thuần giảm 2%, lợi nhuận thuần chỉ giảm 1,2% so với quý I/2013. Cụ thể:

Quý I, doanh thu thuần đạt 13.852,7 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận gộp đạt 4.154,6 tỷ đồng, giảm 5,4%; lợi nhuận thuần đạt 3.959,2 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.  

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 3.962,5 tỷ đồng, giảm 22,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.181,8 tỷ đồng, giảm 23,4% so với quý I/2013.

Theo GAS, lợi nhuận quý I/2014 giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước là do quý I/2013 GAS có khoản hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.146 tỷ đồng làm lợi nhuận khác tăng lên. Loại trừ khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận thuần quý I/2014 chỉ giảm 1,2% so với quý I/2013.

Tại ngày 31/03/2014, số dư tiền và tương đương tiền đạt gần 19.469 tỷ đồng, tăng gần 3.900 tỷ đồng; đầu tư ngắn hạn 1.050 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 908,8 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2013.

Q.Nguyễn

quynhnn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên