MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GMC, SJD: Yên tâm ăn Tết với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch

31-01-2014 - 12:00 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu thuần năm 2013 của GMC đạt 1.228,5 tỷ, trong đó doanh thu xuất khẩu FOB tăng 23,8% còn doanh thu xuất khẩu CMT thì giảm 64,4%.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013.

Doanh thu thuần quý IV/2013 đạt 331,3 tỷ đồng - tăng 29,4% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần năm 2013 đạt 1.228,5 tỷ - tăng 16% so với năm 2012, trong đó doanh thu xuất khẩu FOB tăng 23,8% từ 921,8 tỷ lên 1.135,8 tỷ còn doanh thu xuất khẩu CMT thì giảm 64,4% từ 11,5 tỷ xuống 4 tỷ.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn nên tỷ lệ giá vốn/doanh thu đã tăng từ 84,3% trong quý IV/2012 lên 88,1% trong quý IV/2013 và kéo theo tỷ lệ này trong năm 2013 là 86,5%. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm nhẹ của lợi nhuận gộp.

Bên cạnh đó, mặc dù chi phí tài chính giảm 1,6 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,6 tỷ nhưng doanh thu tài chính trong quý IV/2013 cũng giảm 5,7 tỷ tương đương với 61,3% và chi phí bán hàng tăng 1,7 tỷ tương đương 47,5%. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 chỉ còn 7,7 tỷ - giảm 30,5%.

Tính chung cả năm, doanh thu tài chính giảm nhẹ 1,8 tỷ chủ yếu do sự sụt giảm của doanh thu hợp tác với đại học Y Dược. Chi phí tài chính tăng tới 35,9% do công ty hạch toán khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2013 của GMC đạt 65 tỷ, lợi nhuận sau thuế năm 2013 chỉ đạt 49,3 tỷ - giảm 4,8% so với năm 2012 nhưng LNST của cổ đông công ty mẹ là 56,7 tỷ - tăng 9,5%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 11,6% kế hoạch doanh thu và vượt 4,8% kế hoạch lợi nhuận.


Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố báo cáo tài chính quý IV/2013 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý IV/2013 tăng 24,4% và đạt 68,3 tỷ. Đồng thời, giá vốn giảm rất mạnh chỉ còn bằng 55% doanh thu - rất thấp so với con số 73,6% của quý IV/2012, nên lợi nhuận gộp quý IV đạt 30,7 tỷ - tăng 111,9%.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 93,3% và quan trọng nhất là quý này SJD không có 26,6 tỷ hoàn nhập chi phí tài chính như quý IV/2012. Do đó mặc dù lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế của SJD chỉ được 18,4 tỷ - giảm 49,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, doanh thu tăng 3,8% và giá vốn cũng giảm 4,8% khiến cho lợi nhuận gộp tăng 9,9% và đạt 221,7 tỷ. Do sự tăng khá cao của các chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp nên cuối cùng, SJD có mức lợi nhuận sau thuế là 159,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2012. EPS 2013 đạt 3.902 đồng.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu 282,44 tỷ, LNST 112,24 tỷ. Như vậy, SJD đã hoàn thành vượt 26,7% kế hoạch doanh thu và vượt 42,4% kế hoạch lợi nhuận.

Hà Phương


trangntm

HSX

Trở lên trên