MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hậu xung đột, PNC bị nhắc nhở chậm nộp báo cáo bán niên soát xét

07-10-2015 - 20:21 PM | Doanh nghiệp

Đây là lần thứ 3 HSX có công văn nhắc nhở với nội dung này gửi đến PNC.

Ngày 6/10/2015, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở đối với Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) về việc công ty này chậm nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất soát xét bán niên 2015.

Đây là lần thứ 3 HSX có công văn nhắc nhở với nội dung này gửi đến PNC.

Trước đó, trong một công văn gửi HSX, PNC cho biết ĐHCĐ thường niên 2015 (lần 2) tổ chức ngày 16/07/2015 đã không thông qua tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm cả việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho công ty năm tài chính 2015.

Do đó, Công ty vẫn chưa có đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 nên công ty không thể hoàn thành và công bố thông tin BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất soát xét bán niên năm 2015 đúng thời hạn quy định.

ĐHCĐ bất thường diễn ra hôm 2/10/2015 của PNC đã chỉ thông qua 1/7 tờ trình, đó là tờ trình về đơn vị kiểm toán. Đơn vị kiểm toán được chỉ định là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Năm 2014, công ty kiểm toán BCTC của Phương Nam là Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Đan Nguyên

HSX

Trở lên trên