MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HDA, CIG: Báo lỗ quý I/2014

24-04-2014 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

Quý I/2014 doanh thu thuần của HDA đạt 18,39 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 3,89 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý I/2013 đạt 465 triệu đồng

Công ty cổ phần hãng sơn Đông Á (HDA) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Quý I/2014 doanh thu thuần đạt 18,39 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 3,89 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý I/2013 đạt 465 triệu đồng

 Lợi nhuận giảm nguyên nhân chính là do doanh thu quý I/2014 không đạt được như kế hoạch của công ty.

 Do đặc thù ngành nghề kinh doanh mang tính chất thời vụ cộng với điều kiện thời tiết mưa kéo dài trong quý I/2014 vì vật mà doanh thu của công ty đã sụt giảm tương đối lớn.

Mặt khác, năm 2013 vừa qua công ty hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra do đó chi phí đặc biệt là chi phí bán hàng trong đó chi phí thưởng khuyến mại cho đại lý, nhà phân phối đã hoàn thành kế hoạch năm 2013 đã được trả trong năm 2014 vì vật mà tăng cao, kết hợp với sự đầu tư mạnh mẽ về quảng cáo đế phát triển thương hiện công ty theo chủ trương của hội đồng quản trị công ty. Vì vậy chi phí bán hàng trong quý I/2014 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty cổ phần COMA 18 (CIG) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014.

Doanh thu thuần quý I/2014 đạt 8,32 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và CIG lỗ 2,27 tỷ đồng.

Do giá vốn chiếm 82% doanh thu nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 1,65 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ quý I/2013.

Trong kỳ các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước lần lượt 55% ; 72%; 12%

Năm 2014, CIG lên kế hoạch kinh doanh dự kiến doanh thu đạt 443 tỷ đồng, gấp 3 lần con số thực hiện năm 2013, lợi nhuận dự kiến 5 tỷ đồng, bằng 2,9 lần.

 Anh Tân

cucpth

HDA/HSX

Trở lên trên