MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLC: Doanh thu giảm đột ngột, lợi nhuận sau kiểm toán còn 1/5 so với trước

08-04-2013 - 07:27 AM | Doanh nghiệp

Có thể dự đoán thay đổi đột ngột kết quả kinh doanh của HLC sau kiểm toán là do việc quyết toán nghiệm thu của Vinacomin đối với công ty này.

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Văn phòng Hà Nội.

Trước kiểm toán, theo báo cáo công ty tự lập, HLC lãi ròng 103,4 tỷ đồng năm 2012, gấp đôi con số năm 2011. 

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán bất ngờ ghi nhận khoản LNST của công ty chỉ vỏn vẹn 20,8 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với năm 2011, giảm 82,6 tỷ đồng so với báo trước kiểm toán. 

Nguyên nhân chủ yếu là việc kiểm toán ghi giảm bất ngờ doanh thu năm 2012, chỉ còn 1.517 tỷ đồng, giảm tới 113 tỷ đồng so với trước kiểm toán. 

Trước đó, trong báo cáo chưa kiểm toán, riêng LNST quý 4/2012 của HLC đã lên tới 85 tỷ đồng (cùng kỳ 2011 LNST đạt 18,2 tỷ đồng). Giải trình chênh lệch này, HLC cho biết công ty thực hiện hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh và khoán chi phí năm 2012 giữa công ty và Vinacomin. HLC chưa thực hiện hết một số chỉ tiêu công nghệ do vậy khi tập đoàn nghiệm thu kết quả phối hợp sản xuất kinh doanh và khoán chi phí năm 2012, doanh thu của công ty sẽ bị tập đoàn thu tương ứng với giá trị các chỉ tiêu công nghệ công ty chưa thực hiện. 

Cũng theo văn bản giải trình, sau khi Vinacomin quyết toán nghiệm thu, số liệu có thể thay đổi. 

Như vậy, có thể dự đoán thay đổi đột ngột kết quả kinh doanh của HLC sau kiểm toán là do việc quyết toán nghiệm thu của Vinacomin đối với công ty này. Minh Thư

thunm

HLC

Trở lên trên