MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2015

15-03-2016 - 13:58 PM | Doanh nghiệp

Trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện vào quý 2/2016

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2016. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 31/03/2016.

Theo đó, kế hoạch 2016 được đặt ra với doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 28.000 tỷ đồng – tương đương kết quả năm 2015, lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn dự kiến 3.200 tỷ đồng – giảm 8,5% so với năm trước.

Hòa Phát dự kiến chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30% trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện vào quý 2/2016. Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

Tại ĐHCĐ lần này, HĐQT của Hòa Phát cũng trình kế hoạch chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 30%.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên