MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoãn cổ tức 8 lần, SMA lên tiếng tái cấu trúc doanh nghiệp

10-06-2014 - 08:01 AM | Doanh nghiệp

SMA cho biết từ sự phát sinh trong xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Glun nên khi nhà máy đã đi vào hoạt động thì nguồn tiền vẫn bị thiếu hụt.

Sau 8 lần "khất" cổ tức, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) vừa gửi công văn lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM để giải trình nguyên nhân.

Trái với những thông báo cực kỳ ngắn gọn trước đó do thiếu nguồn thu, văn bản giải trình lần này của SMA được trình bày khá chi tiết.

>> Xem thêm: SMA tiếp tục hoãn cổ tức 2011 lần thứ 8

SMA cho biết từ sự phát sinh trong xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Glun nên khi nhà máy đã đi vào hoạt động thì nguồn tiền vẫn bị thiếu hụt. Doanh thu bán điện chưa đủ chi trả vốn và lãi vay cho VDB. Bên cạnh đó năm 2013 và 2014 mùa khô gay gắt nên nguồn thu sản xuất điện bị giảm sút khoảng 10%.

Ngoài ra, suy thoái kinh tế kéo dài khiến hệ thống ngân hàng thắt chặt cho vay tín chấp, nguồn vốn phục vụ cho kinh doanh bị thu hẹp, dẫn tới hiệu quả kinh doanh thương mại rất thấp.

Bản thân HĐQT và Ban điều hành công ty trong hơn 3 năm nay đã thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, tìm nguồn vay dài hạn để cơ cấu lại tài chính của công ty nhưng vẫn chưa đạt kết quả. Nguyên nhân được SMA cho biết là do các yếu tố khách quan không thể kiểm soát được.

Toàn bộ CBCNV công ty (cũng là cổ đông) hiện đã huy động hết mọi nguồn lực bản thân (tiền bạc, tài sản nếu có) để hỗ trợ nhằm ổn địn cho hoạt động công ty suốt thời gian vừa qua. SMA kêu gọi sự chia sẻ đồng cảm của cổ đông trong thời kỳ suy thoái kéo dài này.

Về phương hướng xử lý trong tương lai, SMA chưa nêu kế hoạch cụ thể, mà chỉ nhấn mạnh công ty đang lên phương án tái cấu trúc nhằm có nguồn chi trả cổ tức còn lại năm 2011, 2012 và 2013 với mục tiêu thời gian đến cuối năm 2014. Tuy nhiên, vấn đề này phải được ĐHCĐ thường niên 2014 của công ty (sẽ tổ chức 21/6 tới) thông qua và quyết định.

Chúng tôi cũng lưu ý, lần khất cổ tức gần đây nhất, SMA "hứa" sẽ chi trả cổ tức 2011 đến 20/6/2014 - trước ĐHCĐ thường niên 1 ngày.


>> Cổ tức - Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên