MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ICG có thêm cổ đông lớn Phạm Đỗ Nhật Hưng

29-12-2013 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đỗ Nhật Hưng
- Mã chứng khoán: ICG-Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 925.100 CP (tỷ lệ 4,63%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 74.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/12/2013.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên