MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản Hà Giang: Năm 2013 EPS đạt 11.087 đồng

17-01-2014 - 16:32 PM | Doanh nghiệp

Vấn đề nổi cộm trong năm của công ty cùng với sự sụt giảm nguồn thu là khoản lỗ từ hoạt động khác lên tới 11,5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) công bố BCTC quý 4/2013 và lũy kế cả năm 2013.

Dù sụt giảm về cả doanh thu thuần và LNST so với cùng kỳ nhưng HGM đang giữ vị trí quán quân trên cả hai sàn niêm yết với mức EPS năm 2013 đạt 11.087 đ/CP.

Doanh thu thuần quý 4/2013 giảm 8% so với cùng kỳ còn hơn 40 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2013 giảm 9,37% còn 165,76 tỷ đồng.

Vấn đề nổi cộm trong kỳ là khoản lỗ khác hơn 5 tỷ đồng nâng lỗ khác cả năm 2013 lên 11,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoạt động khác mang về cho HGM 5,54 tỷ đồng trong năm 2012. Hoạt động khác lỗ nặng chủ yếu do doanh thu khác giảm sút mạnh trong khi chi phí khác vẫn ở mức cao, trong năm công ty phải chi tới 8,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và chi phí khác.

Kết quả, LNST riêng quý 4/2013 đạt 16,7 tỷ đồng, giảm 54,25% so với cùng kỳ nâng luỹ kế cả năm 2013 lên 87,26 tỷ đồng, giảm 36,68% so với năm 2012. EPS năm 2013 đạt 11.087 đồng/CP giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ (do công ty có phát hành thêm cổ phiếu thưởng 1:1 hồi tháng 7/2013).

Với 95,4 tỷ đồng LNTT, HGM đã hoàn thành vượt 26% kế hoạch LNTT được ĐHCĐ giao phó.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2013

Q4/2012

Thay đổi

Năm 2013

Năm 2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

40,87

44,45

-8,05%

165,76

182,9

-9,37%

Giá vốn

17,27

14,67

17,72%

63,4

52,97

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

57,74%

66,97%

 

38,25%

28,96%

 

LN gộp

23,6

29,77

-20,73%

102,6

130

 

DT tài chính

3,25

5,38

 

16,5

24,7

 

Chi phí tài chính

0

0,03

 

0,08

0,034

 

Chi phí lãi vay

0

0,03

 

0,073

0,034

 

Chi phí bán hàng

0,28

0,270

 

0,97

0,83

 

Chi phí quản lý DN

3,15

3,42

 

10,95

9,76

 

Lợi nhuận thuần

23,4

31,40

 

106,88

144

 

Lợi nhuận khác

-5

9,86

 

-11,5

5,54

 

LNTT

18,4

41,30

 

95,4

149,6

 

LNST

16,7

36,50

-54,25%

87,26

137,8

-36,68%

EPS (đ/CP)

2.125

      5.802  

 

11.087

21.874

 

Kết quả kinh doanh năm 2013-HGM // giải trình

Thanh Tú

thanhtu

HNX

Trở lên trên