MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KSD: Bổ sung thêm 72 ngành nghề kinh doanh mới và điều chỉnh tăng gần 7 lần kế hoạch LNST

01-10-2014 - 23:07 PM | Doanh nghiệp

Ngoài ra công ty còn trình cổ đông phương án phát hành thêm 21,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và đổi tên công ty.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã CK: KSD) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 sẽ diễn ra vào ngày 09/10 tới đây.

Theo đó, tại đại hội này công ty sẽ trình các nội dung quan trọng về tái cấu trúc công ty, thay đổi tên – trụ sở doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 – 2015.

Về phương án tái cấu trúc và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty sẽ thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico với vốn điều lệ 80 tỷ đồng do công ty sở hữu 100% vốn.

Ngoài việc đầu tư mua 1,6 triệu cổ phần của CTCP Klinh tương đương tỷ lệ sở hữu 96,97% công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai việc tham gia góp vốn và hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư:

Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 21,6 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đ/CP. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể.

Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT.

Mục đích phát hành nhằm cấn trừ công nợ, hoán đổi cổ phần; Bổ sung vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ…

Đổi tên công ty và điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh:

Công ty cũng trình cổ đông đổi tên công ty thành Công ty cổ phần đầu tư KSD và chuyển trụ sở công ty từ KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam lên 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Công ty cũng bổ sung thêm vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thêm 72 ngành nghề mới.

Đáng chú ý với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 915 triệu đồng và kế hoạch kinh doanh đầu năm được thông qua ở mức thấp, công ty sẽ trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 tăng trưởng mạnh so với kế hoạch ban đầu cả doanh thu và lợi nhuận khi thời gian kết thúc năm 2014 chỉ còn 1 quý kinh doanh nữa.

Hamico đã có kết quả kinh doanh thua lỗ trong cả 2 năm 2011 và 2012, mức lãi ròng của năm 2013 cũng chỉ rất khiêm tốn với con số 507,7 triệu đồng.

Thanh Tú

thanhtu

HNX

Trở lên trên