MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KSD: Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

25-01-2014 - 19:00 PM | Doanh nghiệp

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/02/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Biền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KSD-Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104.600 CP (tỷ lệ 0,87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/02/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/02/2014.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên